Pháp Luật

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mới nhất hiện nay

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng là mẫu đơn được sử dụng khi đăng ký giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế thu nhập cá nhân. Mẫu đơn được Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Sau đây Blog Luật Việt sẽ chia sẻ bạn mẫu đơn này.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

BẢN KÊ KHAI

VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường………………………

Họ và tên người nộp thuế: …………………………………………………………

Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: …………………………… Ngày cấp: …………………….

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………….

Tôi kê khai người phụ thuộc sau đây tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:

STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày, tháng, năm sinh Số CMND/Hộ chiếu Quan hệ với người khai Địa chỉ cư trú của người phụ thuộc Đang sống cùng với tôi Không nơi nương tựa, tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng
1
2

Căn cứ  theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN thì UBND xã/phường nơi người nộp thuế cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế hoặc UBND xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế và không có ai nuôi dưỡng.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

….., ngày ……… tháng…… năm………

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú trong trường hợp người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế):

UBND xã/phường………… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà)………………………. tại địa chỉ …………………………………………………………………………….……………./.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư trú trong trường hợp người phụ thuộc không nơi nương tựa, người nộp thuế đang trực tiếp dưỡng):

UBND xã/phường ……………..…… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) không nơi nương tựa, đang sống tại xã (phường) ………………………………/.

Bạn có thể tải chi tiết mẫu đơn TẠI ĐÂY

Trên đây là Bản kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng mới nhất hiện nay. Hy vọng bài viết mang lại cho bạn những thông tin cần thiết.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button