Pháp Luật

Báo cáo lao động mới nhất năm 2020

Để cho đơn vị, doanh nghiệp có thể đăng ký và điều chỉnh, truy thu đógng BHXH, BHYT và BHTN. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được cấp sổ BHXH và thẻ BHYT. Doanh nghiệp cần phải khai báo lại tình hình sử dụng lao động đối với bên sử dụng lao động trực thuộc đơn vị. Trách nhiệm lập báo cáo ở đây thuộc về đơn vị sử dụng lao động theo mẫu số 07 Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP. Với bài viết sau đây chúng tôi Blog Bảo hiểm xã hội sẽ trình bày cụ thể nội dung mẫu báo cáo lao động năm 2020.

Báo cáo lao động năm 2020

Nội dung chính:

Thời gian lập báo cáo tình hình sử dụng lao động

Khi mà doanh nghiệp có sự phát sinh về lao động, về tiền lương và truy thu đối với người lao động. Lúc này doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tình hình sử dụng lao động theo đúng quy định.

Căn cứ để người sử dụng lao động lập báo cáo

Đối với căn cứ lập, sẽ bao gồm những loại tài liệu như sau:

  • Tờ khai tham gia BHXH và BHYT dựa theo mẫu TK1-TS
  • Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định về việc tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự. Quyết định về việc nâng lương và thuyên chuyển đối với nhân viên.
  • Một số những loại hồ sơ khác có liên quan

Nội dung của báo cáo lao động năm 2020

Bản báo cáo lao động của người sử dụng lao động có nội dung như sau:

Mẫu số 07: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………

……, ngày  tháng  năm …..

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM ………….. (HOẶC CUỐI NĂM …………..)

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố…
(hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố…)

Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:

I. Số lao động đầu kỳ

Đơn vị: người

Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Ghi chú
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x x x x x x x x x x X

II. Số lao động tăng trong kỳ

Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Ghi chú
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x x x x x x x x x x x

III. Số lao động giảm trong kỳ

Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Lý do giảm
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng Nghỉ hưu Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc Kỷ luật sa thải Thỏa thuận chấm dứt Lý do khác
x x x x x x x x x x x x x x x x

IV. Số lao động cuối kỳ

Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Ghi chú
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x x x x x x x x x x x
Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Hướng dẫn kê khai mẫu báo cáo lao động 2020

  • Phần I. Kê khai số lao động theo từng tiêu chí trong bảng (số liệu chính xác, trung thực theo đúng thực tế tuyển dụng, tiếp nhận lao động).
  • Phần II, III. Kê khai chính xác số lao động tăng, giảm trong kỳ.
  • Phần IV. Tổng số lao động cuối kỳ = Tổng số lao động đầu kỳ + Số lao động tăng – Số lao động giảm.

Các tiêu chí còn lại tính theo công thức trên.

Để kiểm tra tính chính xác trong quá trình nhập số liệu, có thể kiểm tra bằng cách:

Tổng số lao động = Tổng số liệu của các tiêu chí trong mục “Trình độ chuyên môn kỹ thuật”

Hoặc:

Tổng số lao động = Tổng số liệu của các tiêu chí trong mục “Loại hợp đồng lao động”.

Trên đây là toàn bộ thông tin hướng dẫn về việc điền mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động của doanh nghiệp theo quy định mới nhất. Nếu bạn đọc chưa rõ về nội dung trong bài viết hoặc thắc mắc các vấn đề liên quan đến chế độ tai nạn lao động, bạn có thể gọi đến Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội của Blog bảo hiểm xã hội qua Hotline 19006573.

Nguồn: https://blogbhxh.vn

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button