Nghệ thuật sống để được vui vẻ, hạnh phúc, sống sao cho ý nghĩa trong cuộc đời ngắn ngủi của con người. Những điều sâu xa từ trong tâm thức con người sẽ quyết định cuộc đời bạn sung sướng hay đau khổ. Nghệ thuật sống tưởng chừng khó mà lại dễ, tưởng xa mà gần, bởi nó nằm trong chính bạn!