Giúp các bạn tìm hiểu những kiến thức về khoa học vũ trụ, về các hành tinh, ngôi sao trong hệ mặt trời, dải ngân hà, thiên hà rộng lớn, giúp các bạn giải đáp thắc mắc mình là gì trong vũ trụ bao la này.