Hiệu ứng tâm lý là những quy luật, những biểu hiện tự nhiên trong tâm lý của con người. Tìm hiểu về hiệu ứng tâm lý là một điều rất thú vị, giúp bạn trả lời được rất nhiều câu hỏi vì sao, mà có thể thường ngày bạn cũng không để ý tới.