Pháp Luật

Công ty cổ phần là gì? Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Bên cạnh công ty TNHH, công ty cổ phần cũng là loại hình doanh nghiệp rất phổ biến hiện nay. Nhưng nhiều người vẫn thắc mắc công ty cổ phần là gì? Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần như thế nào? Hãy cùng Blog Luật Việt tìm hiểu rõ hơn những vấn đề này nhé.

Công ty cổ phần là gì?

Theo wikipedia, công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập với những chủ thể sở hữu công ty.

Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau được gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư.

Công ty cổ phần là gì 1

Theo điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 (của Việt Nam), công ty cổ phần được định nghĩa như sau:

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng.
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Những ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm của công ty cổ phần

 • Nhà đầu tư chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng tỷ lệ góp vốn trong công ty, mức độ rủi ro sẽ không cao.
 • Quy mô hoạt động lớn, không giới hạn số lượng, có khả năng mở rộng kinh doanh dễ dàng từ việc huy động vốn cổ phần.
 • Nhà đầu tư có khả năng phát hành cổ phiếu từ nơi này sang nơi khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, được thông qua hình thức chuyển nhượng và mua bán cổ phần.
 • Do tính độc lập giữa quản lý và chủ sở hữu nên công ty hoạt động đạt hiệu quả cao.

Công ty cổ phần là gì 2

Nhược điểm của công ty cổ phần

 • Mức thuế tương đối cao vì ngoài thuế, công ty phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, các cổ đông còn phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ nguồn cổ tức và lãi cổ phần theo quy định pháp luật.
 • Chi phí thành lập doanh nghiệp khá tốn kém.
 • Khả năng bảo mật kinh doanh, tài chính bị hạn chế vì công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông.
 • Khả năng thay đổi phạm vi lĩnh vực kinh doanh và trong hoạt động kinh doanh không linh hoạt do phải tuân theo những quy định trong Điều lệ của công ty, có trường hợp phải do Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần quyết định.

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Theo Điều 134 Luật Doanh nghiệp, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình:

 • Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc)
 • Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc).

Trong trường hợp công ty có dưới 11 cổ đông và cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% số cổ phần thì không nhất thiết phải có Ban kiểm soát.

Công ty cổ phần là gì 3

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Về nguyên tắc, các cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần. Nhưng vẫn có một số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần:

– Bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ công ty và phải ghi rõ những hạn chế trên cổ phiếu tương ứng.

– Cổ phần của cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác trong vòng 3 năm đầu sau khi thành lập, nếu chuyển cho người không phải là cổ đông sáng lập thì phải nhận được sự chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông.

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết không được phép chuyển nhượng.

Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện linh hoạt, có thể thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Trên đây là những khái niệm về Công ty cổ phần là gì? Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong kế hoạch xây dựng một công ty.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button