Bước đầu của chiến lược kinh doanh dược phẩm – Phân tích thị trường

Chiến lược kinh doanh dược phẩm gồm rất nhiều phần quan trọng như phân tích thị trường, định vị sản phẩm, cân đối điều rủi ro và điều quan trọng, cách tiêu thụ, truyền thông quảng cáo. Trong đó, phân tích thị trường dược phẩm là bước đầu tiên vô cùng quan trọng trong chiến lược kinh doanh.

1. Phân tích thị trường dược phẩm: Những tiêu chí cơ bản nhất.

– Hiện nay, sản phẩm bảo vệ sức khỏe phụ nữ trên thị trường chủ yếu là những sản phẩm như bổ huyết, điều kinh, và phần lớn là sản phẩm đông y, về công hiệu giao thoa với nhau, sản phẩm nhằm mục đích chữa trị còn rất ít, không những phương pháp chữa trị đơn nhất, chu kỳ chữa trị cũng tương đối dài.

– Sản phẩm dành cho nam giới chủ yếu thiên về sản phẩm bổ thận. Theo thống kê của tổ chức y tế toàn quốc, trên 80% nam giới đều có dấu hiệu hoặc thực sự sức khỏe bị tổn thương, tỷ lệ phát bệnh ở nam giới ngày càng tăng, vấn đề nam giới đã đưa ra làm công trình xã hội hóa.

– Vấn đề: Mức độ khó khăn về khoảng cách của hai sản phẩm trên thị trường rất lớn, khó xác định và tuyên truyền sản phẩm chính, làm cho người tiêu dùng khó phân biệt và lựa chọn sản phẩm, điều này với đặc trưng của dược phẩm nam là chính.

– Thống kê số lượng sản phẩm phụ nữ: Trên thị trường có đến 60-70 loại sản phẩm chủ yếu là thuốc điều kinh và bổ huyết. Có hơn 20 loại thuốc điều kinh, khoảng 30-40 là thuốc bổ huyết.

– Thống kê số lượng sản phẩm nam giới: Trên thị trường có trên 60 loại sản phẩm chủ yếu chữa trị những trở ngại về khả năng hoạt động tình dục của nam giới,phần lớn là sản phẩm về bảo vệ sức khỏe.

– Tính chất dược phẩm phụ nữ: Các loại sản phẩm trên thị trường đều là những dược phẩm điều kinh, chăm sóc dung nhan, mà tiêu chuẩn cơ bản là bảo vệ sức khỏe, về tính chất chủ yếu là những sản phẩm điều dưỡng. Theo đặc điểm của dược phẩm, về tính chất phải định vị: Một là, sản phẩm chữa trị thống kinh là chính. Hai là, sản phẩm bảo vệ sức khỏe có điều dưỡng nội ngoại, bổ khí dưỡng huyết.

– Tính chất dược phẩm nam giới: Với hai loại chính là ôn bổ và chữa trị nhanh. Loại ôn bổ chủ yếu là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, loại chữa trị nhanh chủ yếu là dược phẩm. Vì vậy định vị tính chất và công năng. Một là, dược phẩm có tính chất chữa trị thích hợp sử dụng chữa trị trở ngại về chức năng tình dục, triệu chứng vô sinh. Hai là sản phẩm bảo vệ sức khỏe có công hiệu như sản phẩm bảo vệ sức khỏe cơ thể.

2. Phân tích tỷ lệ chiếm hữu thị trường dược phẩm

2.1. Dược phẩm dành cho phụ nữ

A. Tỷ lệ chiếm hữu thị trường về giá cả

Theo điều tra thị trường về giá cả cùng những sản phẩm cùng loại và kết hợp với giá cả của sản phẩm gốc, tỷ lệ chiếm hữu thị trường chiếm 40-50% tổng dân số.

B. Tỷ lệ chiếm hữu thị trường cấp tiêu dùng.

Theo tài liệu thống kê, tổng dân số của thành phố Hà Nội là hơn 6 triệu người, nữ chiếm 3 triệu, trong đó khoảng 30% tồn tại vấn đề chu kỳ kinh nguyệt ở mức độ khác nhau. Tổng số người tiêu dùng 3 triệu người x30% = 900 nghìn người, trong đó 10% chữa trị nhanh, có xu hướng bảo vệ sức khỏe, nên người tiêu dùng tương đối cố định trong đó khoảng 900 nghìn x 10% = 90 nghìn người.

C. Số tiền tiêu dùng tiềm tàng: 50 đô la/người x 90 nghìn người x 12 tháng = 54 triệu đô la.

2.2. Dược phẩm dành cho nam giới

A. Tỷ lệ chiếm hữu thị trường giá cả.

Căn cứ vào quá trình điều tra thị trường đối với tầng lớp tiêu dùng, giá cả và công hiệu của sản phẩm cùng loại, kết hợp với việc phân tích tỷ lệ chiếm hữu thị trường về giá cả của sản phẩm gốc, tỷ lệ chiếm hữu thị trường của sản phẩm này khoảng 40 – 50%.

B. Tỷ lệ chiếm hữu của nhóm tiêu dùng.

Tỷ lệ nam mắc chứng bệnh về chức năng tình dục ở độ tuổi trên 35 cao tới 10%. Theo điều tra thống kê, tổng dân số thành phố Hà Nội khoảng hơn 6 triệu người, nam hơn 3 triệu, độ tuổi trên 35 khoảng 1 triệu, trong đó người mắc bệnh có 1 triệu người x 10% = 100 nghìn người, trong đó lại có 20% số người muốn tiếp nhận phương pháp chữa trị uống trong dán ngoài, vì vậy người tiêu dùng tương đối cố định khoảng 100 nghìn người x 20% = 20 nghìn người.

C. Số tiền tiêu dùng tiềm tàng: 50 đô la x 40 nghìn người x 12 tháng = 24 triệu đô la. Số người tiêu dùng tiềm tàng chung của hai sản phẩm khoảng: 54 triệu đô la + 24 triệu đô la = 78 triệu đô la.

2.3. Tâm lý của người tiêu dùng

A. Không mắc bệnh không uống thuốc, trách nhiệm uống thuốc để bảo vệ sức khỏe là tương đối ít.

B Có bệnh thì nôn nóng muốn thấy hiệu quả ngay.

C. Quan niệm thuốc Tây trị phần ngọn, thuốc Đông y trị phần gốc tương đối sâu sắc.

D. Dược phẩm chữa trị trở ngại về chức năng tình dục của nam giới chủ yếu do bác sỹ chuyên khoa giới thiệu, trên thị trường chủ yếu là sản phẩm bảo vệ sức khỏe.

2.4. Phân tích thế mạnh, thế yếu.

A. Ưu thế

– Thuốc uống đơn giản, tiện mang theo.

– Phương pháp chữa trị độc đáo, đảm bảo thuốc chế bào từ đông y.

– Công hiệu nổi bật, chữa trị và bảo vệ sức khỏe là mục đích chung.

– Tiềm lực về giá trị phụ thêm của sản phẩm lớn.

B. Thế yếu

– Bao bì của sản phẩm bảo vệ sức khỏe cùng loại đẹp, dáng vẻ hợp thời.

– Bìa quảng cáo của sản phẩm cùng loại thể hiện rõ cá tính, diện tích bao phủ rộng, sức tuyên truyền mạnh.

– Mạng kinh doanh của sản phẩm cùng loại hoàn thiện, phương thức thông suốt

Có thể nói, phân tích thị trường là bước đầu tiên cũng là bước vô cùng quan trọng, giúp nhà xây dựng chiến lược hiểu một cách cơ bản nhất để thực hiện những bước về sau, mời các bạn xem tiếp bài viết sau: Bước thứ 2 của chiến lược kinh doanh dược phẩm – Định vị sản phẩm

 

 
Chia sẻ nếu bạn thấy có ích

One comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *