Kế hoạch quảng cáo marketing thương hiệu

Kế hoạch quảng cáo thương hiệu là một hạng mục tổng hợp, những vấn đề nó đề cập đến ở rất nhiều phương diện khác nhau. Một chuyên gia về quảng cáo bằng những thể nghiệm thực tiễn của chính bản thân đã cho rằng một hạng mục kế hoạch hóa hoàn chỉnh cần đủ 5 khâu dưới đây:

1. Kế hoạch hóa điều tra thị trường

Điều tra thị trường là tiền đề và cơ sở của tất cả các hoạt động kế hoạch hóa. Chỉ khi hiểu thấu về thị trường và người tiêu dùng, nắm vững đầy đủ các thông tin và con số thống kê có liên quan mới có thể đưa ra một bản kế hoạch toàn diện, thích hợp với tình hình thực tế, chứ không chỉ là bàn việc binh trên giấy.

2. Định vị sản phẩm

Định vị sản phẩm là việc nhờ vào một đặc trưng nào đó của sản phẩm để chiếm một vị trí riêng biệt trong lòng người tiêu dùng. Áp dụng định vị hình ảnh, chính là nhằm làm nổi bật lên tính độc đáo của sản phẩm quảng cáo, hay những ưu điểm khác biệt mà sản phẩm cùng loại khác không có được, mà những ưu điểm này lại chính là cái mà người tiêu dùng đặc định yêu cầu.

Thông thường, định vị bao gồm định vị thực thể (như định vị công năng, định vị chất lượng, định vị thị trường, định vị giá cả…) và định vị quan niệm (như định vị chính hướng, định vị ngược hướng, phi định vị)… Định vị quảng cáo là một trong những chủ đề trong kế hoạch quá thương hiệu. Chủ đề này thường xác định vị trí trên thị trường và vị trí trong lòng người tiêu dùng của sản phẩm quảng cáo. Nếu nhắm đúng vào thị hiếu của người tiêu dùng, phù hợp với nhu cầu tâm lý của người tiêu dùng thì việc kế hoạch hóa coi như đã thành công một nửa, vì vậy việc xác định chính xác là linh hồn, là then chốt trong kế hoạch hóa thương hiệu.

3. Đưa ra sáng kiến quảng cáo

Sau khi định vị xong, sẽ đến một vấn đề khó khăn nhất, đó chính là căn cứ vào định vị thương hiệu như thế nào để nắm vững chủ đề quảng cáo, hình thành ý tưởng để truyền tải thành công những thông tin có liên quan đến sản phẩm, gợi mở động cơ, mong muốn và hành vi mua hàng cho người tiêu dùng. Do đó, đây là khâu trung tâm trong toàn bộ kế hoạch hóa thương hiệu, là mấu chốt quyết định sự thành bại của kế hoạch hóa thương hiệu. Như khi quảng cáo về chủ đề thời trang, chúng ta phải quan tâm làm nổi bật vẻ đẹp của sản phẩm đó, cũng như những sự tiện dụng, ưu việt với những sản phẩm khác đối với khách hàng.

4. Sắp xếp phương tiện tuyên truyền.

Đây cũng là một vấn đề quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp trong kế hoạch hóa thương hiệu. Việc lựa chọn phương tiện và thời cơ phát đi nếu thích đáng thì chi phí đầu tư cho quảng cáo có thể thu về hiệu quả như mong muốn, ngược lại sẽ dẫn đến tổn thất cho doanh nghiệp.

5. Sắp xếp đo lường hiệu quả.

Đo lường hiệu quả tuyên truyền là một công việc không thể thiếu trong khi nghiệm chứng toàn diện tình hình thực hiện kế hoạch hóa quảng cáo thương hiệu. Trình độ làm việc của công ty quảng cáo, chất lượng dị vụ ra sao, toàn bộ kế hoạch quảng cáo có đạt được thành công hay không, người xem quảng cáo có thấy vừa ý và tràn đầy tin tưởng hay không đều được lấy làm căn cứ để đưa ra đánh giá. Kết quả này sẽ có lợi cho việc cải tiến những sai sót và chênh lệch trong kế hoạch hóa, có lợi cho các hoạt động kế hoạch hóa sau này hướng tới sự phát triển mục tiêu.

Điểm mấu chốt trong kế hoạch hóa thương hiệu nằm ở chỗ thông qua một loạt 5 khâu trên, truyền đạt các thông tin về thương hiệu một cách chuẩn xác, độc đáo, kịp thời, hiệu quả và kinh tế để kích thích nhu cầu, gợi mở tiêu dùng, xúc tiến tiêu thụ và khai thác thị trường.

 

 

 
Chia sẻ nếu bạn thấy có ích

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *