Pháp Luật

Mã chương thuế môn bài là gì? Các loại mã chương thuế?

Nộp thuế môn bài là việc bắt buộc mà bất kì doanh nghiệp nào hoạt động kinh doanh. Khi nộp thuế phải tiến hành nộp ghi mã chương thuế môn bài theo từng loại hình doanh nghiệp được ban hành theo quy định của pháp luật.

Blog Luật Việt sẽ giới thiệu giúp bạn những khái niệm về Mã chương thuế môn bài là gì? Các loại mã chương thuế?

Mã chương thuế môn bài là gì?

Để dễ dàng quản lý hệ thống ngân sách nhà nước tại Thông tư 324/2016/TT-BTC đã phân loại mục lục ngân sách theo Chương. Chương dùng để phân loại thu, chi ngân sách nhà nước dựa trên cơ sở hệ thống tổ chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền (gọi chung là cơ quan chủ quản) được tổ chức quản lý ngân sách riêng.

Mỗi cấp ngân sách bố trí một Chương đặc biệt là các quan hệ khác của ngân sách để phản ánh các khoản thu, chi ngân sách không thuộc dự toán giao cho các cơ quan, tổ chức. Mã chương thuế môn bài được mã hóa ba kí tự và được chia thành bốn khoảng tương ứng với 4 cấp quản lý.

Mã chương thuế môn bài là gì 1

Các loại mã chương thuế?

Theo quy định tại Mục II Công văn 7078/ BTC – KBNN năm 2017 V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN thì hiện nay bao gồm các loại mã chương thuế môn bài như sau:

  • Các cơ quan, tổ chức cấp trung ương sẽ quản lý các số có giá trị 001 – 399
  • Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh quản lý các số từ có giá trị từ 400 – 599
  • Các cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện sẽ quản lý các số có giá trị từ 600 – 799
  • Các cơ quan và tổ chức cấp xã sẽ quản lý các số có giá trị từ 800 – 989

Cách tra cứu mã chương thuế môn bài

Mã chương loại khoản nộp thuế môn bài là bao nhiêu. Người nộp thuế môn bài khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước thường vướng trong việc điền thông tin chương, loại, khoản. Để tíết kiệm thời gian của doanh nghiệp luật sư xin hướng dẫn cách tra cứu mã chương, loại, khoản để quý vị tiện nắm bắt.

Bước 1: Bạn đăng nhập website của tổng cục thuế và click vào phần Tra cứu thông tin người nộp thuế.

Mã chương thuế môn bài là gì 2

Bước 2: Gõ mã số thuế công ty vào phần tra cứu

Mã chương thuế môn bài là gì 3

Bước 3: Click vào thông tin của công ty bạn để xem thông tin. Mã chương, loại, khoản sẽ nằm ở vị trí cuối cùng bên trái phần thông tin của bạn

Mã chương thuế môn bài là gì 4

Ví dụ như trong ảnh Chương 754, khoản 194, tiểu mục: Bậc 1: 1801, bậc 2: 1802, bậc 3: 1803, bậc 4: 1804

  • Bậc 1 – Trên 10 tỷ đồng mức nộp 3.000.000
  • Bậc 2 -Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng mức nộp 2.000.000
  • Bậc 3 -Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng mức nộp 1.500.000
  • Bậc 4 – Dưới 2 tỷ đồng mức nộp 1.000.000

Bước 4: Xem công ty thuộc bậc thuế môn bài nào dựa vào bảng sau

Vốn điều lệ Mã NDKT(TM) Số thuế phải nộp/năm
Dưới 2 tỷ 1804 1.000.000 đ
2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1803 1.500.000 đ
5 tỷ đến 10 tỷ 1802 2.000.000 đ
Trên 10 tỷ 1801 3.000.000 đ

Mức thuế môn bài đối với Doanh nghiệp theo Thông tư 302/2016/TT-BTC:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức thuế môn bài cả năm Bậc Mã Tiểu mục
Trên 10 tỷ đồng 3 triệu đồng/năm Bậc 1 2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2 triệu đồng/năm Bậc 2 2863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1 triệu đồng/năm Bậc 3 2864

Mức thuế môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

Doanh thu bình quân năm Mức thuế môn bài cả năm Bậc  Mã tiểu mục
Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1 triệu đồng/năm Bậc 1 2862
Doanh thu 300 – 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm Bậc 2 2863
Doanh thu 100 – 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm Bậc 3 2864

Trên đây là những thông tin về Mã chương thuế môn bài là gì? Các loại mã chương thuế? Blog Luật Việt sẽ tiếp tục gửi đến bạn những bài viết khác liên quan đến luật.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button