Pháp Luật

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng mới nhất hiện nay

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng mới nhất là mẫu giấy sử dụng trong trường hợp người lao động có những công việc cá nhân, việc gia đình, các công việc phát sinh đột xuất liên quan đến sức khỏe, người thân.

Mẫu giấy báo với công ty tức người sử dụng lao động về thời gian nghỉ việc, lý do nghỉ việc và những cam kết đối với nhiệm vụ công việc được giao, hoặc những nội dung bàn giao công việc khi người lao động đó nghỉ việc. Sau đây Blog Luật Việt sẽ chia sẻ bạn mẫu đơn này.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG

Kính gửi :   Ban Giám Đốc Công Ty……………………………………………………………….

Phòng Hành chính – Nhân sự

Tôi tên là : ………………………………………………………………………………………………………………..

MSNV     : ……………………………………………..    Bộ phận :   ……………………………………………..……

Địa chỉ và số điện thoại liên lạc khi cần thiết :……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám đốc chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)

Trong thời gian .…….. ngày  (Kể từ ngày………………………. đến hến ngày ………………..…..)

Lý do:

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….………..

Bạn có thể tải mẫu đơn chi tiết TẠI ĐÂY

Trên đây là Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng mới nhất hiện nay. Hy vọng bài viết mang lại cho bạn những thông tin cần thiết.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button