Pháp Luật

Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ mới nhất hiện nay

Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ là mẫu đơn được sử dụng khi người lao động đang giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế. Mẫu đơn được viết khi người giữ chức vụ đang trong nhiệm kỳ công tác nhưng với lý do nào đó muốn thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm. Sau đây Blog Luật Việt sẽ chia sẽ bạn mẫu đơn này.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ

Kính gửi: ………………………………………………………………..

Tôi tên:………………….…………………………………………………………………………..

CMND số:……………….…Ngày cấp:………………………….Nơi cấp:………………..

Chỗ ở hiện tại:……………….……………………………………………………………………..

Hiện tại tôi đang giữ chức vụ …………….., tại ……………………………

Nay tôi làm đơn này kính mong …………………. xem xét cho tôi thôi giữ chức vụ

………….. kể từ ngày …. tháng …. năm …. với lý do như sau:

……………….……………………………………………………………………………………..

……………….……………………………………………………………………………………..

……………….……………………………………………………………………………………..

Kính mong Quý cơ quan xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………., ngày…tháng…năm…

Kính đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Những lý do phổ biến như: lý do sức khỏe yếu, lý do có việc riêng gia đình hoặc thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ không tốt.

Bạn có thể tải chi tiết mẫu đơn TẠI ĐÂY

Trên đây là Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ mới nhất hiện nay. Hy vọng bài viết mang lại cho bạn những thông tin cần thiết.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button