Pháp Luật

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân mới nhất

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân mới nhất là loại văn bản sử dụng để quy định về thẩm quyền và thời gian thực hiện công việc của cá nhân nhận ủy quyền đối với các công việc được giao thuộc công ty. Và xác định cụ thể và rõ ràng những quyền và trách nhiệm của người nhận ủy quyền. Sau đây Blog Luật Việt sẽ chia sẻ bạn mẫu đơn này.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: ký kết hợp đồng ….. với công ty …. )

Bên ủy quyền:………………….…………………………………… ……….…..……………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………….. …

Số điện thoại: ………………………Fax………………………Email…………………………………..

Giấy chứng nhận ĐKKD số:……………… cấp ngày:……………………tại: …………………………….

Người đại diện theo pháp luật:……………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………

Số CMND số:…………………cấp ngày:………………………..tại:……………………………………

Số điện thoại: ………………………Fax………………………Email…………………………………..

Bằng văn bản này chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………………………………………. …

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………….. ….

CMND:………………………..…….cấp ngày …………..…….tại :………… ……..……..……….……

Số điện thoại: ………………………Fax………………………Email…………………………………..

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/chúng tôi ký kết hợp đồng Mua bán hàng hóa số …., với đại diện theo pháp luật của công ty …….

Ông (bà)……………………………………….có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung được giao, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cho bên ủy quyền. Thực hiện đúng theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình, nếu vượt quá thẩm quyền được giao thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trách nhiệm với công ty.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ ngày…. đến ngày…..

            Người được ủy quyền                                                              Ngày……tháng ……năm 2019

              (Ký tên và ghi rõ họ tên)                                                                           Bên ủy quyền

Lưu ý khi soạn thảo giấy ủy quyền công ty cho cá nhân:

                                                                                                                        (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải chi tiết mẫu giấy ủy quyền TẠI ĐÂY

Trên đây là Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân mới nhất hiện nay. Hy vọng bài viết mang lại cho bạn những thông tin cần thiết.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button