Pháp Luật

Mẫu xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất

Mẫu xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất được ban hành kèm Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. Sau đây Blog Luật Việt sẽ chia sẽ bạn mẫu đơn này.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: …………………………………………………………………………………..

(Ghi tên cơ quan đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.)

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:…………………………………………………….

Dân tộc: ……………………………….Quốc tịch:………………………………………

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………

(Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống. Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.)

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:……….

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………Giới tính:………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………..

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………….

Dân tộc: …………………………………..Quốc tịch:……………………………………

Giấy tờ tùy thân:………………………………………………………………………..

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………….

Trong thời gian cư trú tại………………………………………………………………..

……..từ ngày……tháng…….năm …….., đến ngày …….tháng ……năm….

Người đã qua nhiều nơi thường trú khác nhau đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây.

Tình trạng hôn nhân…………………………………………………………………….

(Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì ghi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn với ai; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã mất.

Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã cư trú tại nơi đó

Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó)

Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:……………………

(Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; giấy tờ tùy thân; nơi thường trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn.)

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

……………… Ngày ……….. tháng……….. năm……..

Người viết đơn

(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

Bạn có thể tải chi tiết mẫu đơn TẠI ĐÂY

Trên đây là Mẫu xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất hiện nay. Hy vọng bài viết mang lại cho bạn những thông tin cần thiết.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button