Pháp Luật

Quan điểm toàn diện là gì? Những ví dụ về quan điểm toàn diện

Quan điểm toàn diện được xem là khái niệm cơ bản của phương pháp luận phép biện chứng duy vật. Blog Luật Việt sẽ giới thiệu giúp bạn khái niệm Quan điểm toàn diện là gì? Vì sao phải có quan điểm toàn diện.

Quan điểm toàn diện là gì?

Quan điểm toàn diện là quan điểm khi nghiên cứu và xem xét hiện tượng, sự vật hay sự việc phải quan tâm đến tất cả các yếu tố kể cả khâu gián tiếp hay trung gian có liên quan đến sự vật.

Điều này xuất phát từ mối liên hệ nằm trong nguyên lý phổ biến của các hiện tượng, sự vật trên thế giới. Phải có quan điểm toàn diện vì bất cứ mối quan hệ nào cũng tồn tại sự vật, sự việc. Không có bất cứ sự vật nào tồn tại một cách riêng biệt, cô lập, độc lập với các sự vật khác.

quan điểm toàn diện là gì 1

Những ví dụ về quan điểm toàn diện

Trong hoạt động nhận thức, thực tiễn cần phải xem xét sự vật trên nhiều mặt và mối quan hệ của nó. Điều này giúp chúng ta tránh được hoặc hạn chế được sự phiến diện, siêu hình, máy móc, một chiều trong nhận thức cũng như trong việc giải quyết các tình huống thực tiễn, nhờ đó tạo ra khả năng nhận thức đúng được sự vật như nó vốn có trong thực tế và xử lý chính xác, có hiệu quả đối với các vấn đề thực tiễn.

Khi phân tích bất cứ một đối tượng nào, chúng ta cũng cần vận dụng vào lý thuyết hệ thống, nghĩa là xem xét nó được cấu thành nên từ các yếu tố, bộ phận nào với mối quan hệ ràng buộc và tương tác nào, từ đó có thể phát hiện ra thuộc tính chung của hệ thống vốn không có ở mỗi yếu tố (thuộc tính “trời”).

Mặt khác, cũng cần phải xem xét sự vật ấy trong tính mở của nó, nghĩa là xem xét nó trong mối quan hệ với các hệ thống khác, với các yếu tố tạo thành môi trường vận động và phát triển của nó.

Trên đây là những thông tin về Quan điểm toàn diện là gì? Những ví dụ về quan điểm toàn diện. Hy vọng đây sẽ là những thông tin bổ ích với bạn để Blog Luật Việt cung cấp thêm những thông tin về luật qua các bài viết khác.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button