Pháp Luật

Quyền tài sản là gì? Phân biệt giữa tài sản và quyền tài sản

Quyền tài sản được xem là loại sản phẩm tài sản vô hình và đã được nhà nước quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Blog Luật Việt sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền tài sản là gì? Phân biệt giữa tài sản và quyền tài sản.

Quyền tài sản là gì? Phân biệt giữa tài sản và quyền tài sản

Tài sản là gì?

Điều 105 của Bộ luật dân sự 2015 ghi rõ: “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”

Quyền tài sản là gì?

Căn cứ vào Điều 115 của Bộ luật dân sự 2015: “Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.”

Như vậy, quyền tài sản là loại tài sản có thể dùng để trao đổi trong các giao dịch dân sự, thương mại, thực hiện góp vốn hoặc để lại thừa kế trong trường hợp cá nhân chết hoặc tuyên bố là đã chết.

Quyền tài sản là gì? Phân biệt giữa tài sản và quyền tài sản

Phân biệt giữa tài sản và quyền tài sản

Tài sản được phân chia bằng phương pháp liệt kê như sau:

  • Vật là dạng vật chất có thể nắm giữ, quản lý được đưa vào giao dịch dân dự. Ví dụ điện thoại, bàn ghế, vàng bạc,… đều là là bộ phận của thế giới vật chất và con người có thể chiếm hữu, mang lại lợi ích cho chủ thể, có thể tồn tại hoặc được hình thành trong tương lai.
  • Tiền là loại hàng hóa đặc biệt dùng để đo lường, biểu hiện giá trị của tất cả các loại hàng hóa khác, là công cụ thanh toán đa năng và tích luỹ tài sản.
  • Các loại giấy tờ trị giá được bằng tiền và chuyển giao được trong giao lưu dân sự như tấm séc, cổ phiếu, tín phiếu, hồi phiếu, kỳ phiếu, công trái,…
  • Tài sản bao gồm cả bất động sản và động sản

Còn quyền tài sản được áp dụng cho quyền với tài sản chính chủ và tài sản của người khác:

  • Quyền sở hữu là quyền của chủ sở hữu với tài sản bằng việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Chiếm hữu tài sản là quyền nắm giữ và quản lý tài sản. Sử dụng tài sản là quyền khai thác công dụng đồng thời được hưởng lợi tức phát sinh từ tài sản đó. Định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền đó. Như vậy, quyền sở hữu thể hiện việc thực hiện các hành vi đối với tài sản bởi chủ sở hữu.
  • Quyền khác đối với tài sản là quyền chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác. Quyền này bao gồm quyền đối với bất động sản liền kề, quyền hưởng dụng và quyền bề mặt.

Trên đây là một số thông tin về quyền tài sản là gì? Phân biệt giữa tài sản và quyền tài sản. Hy vọng những thông tin bổ ích này giúp bạn hiểu rõ hơn các vấn đề về pháp lý.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button