Bị điếc nhưng vẫn đi cướp nên không nghe thấy chuông báo động

Back to top button