Cây chuối non đi giày xanh – Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. 

Back to top button