Cho giấm trắng hoặc chanh vào lọ trước khi cắm hoa

Back to top button