Lanolin: mỡ được chiết từ lông cừu

Back to top button