Pháp Luật

Tổ chức kinh tế là gì? Đặc điểm của tổ chức kinh tế như thế nào?

Tổ chức kinh tế được xem là thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực kinh doanh và pháp luật. Vậy tổ chức kinh tế là gì? Đặc điểm của tổ chức kinh tế như thế nào? Những vấn đề này sẽ được Blog Luật Việt giải đáp qua những thông tin trong bài viết này.

Tổ chức kinh tế là gì? Đặc điểm của tổ chức kinh tế như thế nào?

 

Tổ chức kinh tế là gì?

Theo khoản 27 Điều 3 của Luật Đất đai 2013: “Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nết xét theo quy định của luật dân sự 2005 và 2015, tổ chức kinh tế không có bất kì văn bản nào quy định cụ thể nào mà chỉ được nhắc đến khái niệm chung chung.

Đặc điểm của tổ chức kinh tế như thế nào?

  • Các doanh nghiệp, hợp tác xã được đăng ký thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  • Được cấp phép hoạt động và kinh doanh để phục vụ phát triển kinh tế.
  • Một tổ chức kinh tế phải có điều lệ hoạt động và cơ cấu tổ chức rõ ràng.
  • Các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số tài sản, mục đích hoạt động rõ ràng minh bạch.
  • Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.
  • Tổ chức kinh tế là doanh nghiệp, hợp tác xã không có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổ chức kinh tế là gì? Đặc điểm của tổ chức kinh tế như thế nào?

Các hình thức hoạt động của tổ chức kinh tế

  • Kinh tế quốc doanh được củng cố và phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.
  • Kinh tế tập thể do công dân góp vốn để hợp tác sản xuất, kinh doanh được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng được hưởng lợi.
  • Kinh tế cá thể, tư bản tư nhân được chọn hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, được thành lập doanh nghiệp mà không bị hạn chế về quy mô hoạt động các ngành nghề mang lại lợi ích cho kinh tế quốc dân.
  • Kinh tế gia đình được khuyến khích phát triển.

Trên đây là một số thông tin về tổ chức kinh tế là gì? Đặc điểm của tổ chức kinh tế như thế nào? Những thông tin này giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về những khái niệm hay thuật ngữ liên quan đến vấn đề pháp lý.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button