Pháp Luật

Vốn ngân sách nhà nước là gì? Bao gồm các nguồn vốn nào?

Vốn Ngân sách nhà nước được nhiều người nói đến nhưng ít ai hiểu về khái niệm này. Hãy cùng Blog Luật Việt tìm hiểu về Vốn Ngân sách nhà nước là gì? Bao gồm các nguồn vốn nào?

Vốn Ngân sách nhà nước là gì?

Vốn ngân sách Nhà nước là tất cả các nguồn vốn được tính dựa trên các khoản thu, chi của Nhà nước, trong đó gồm các nguồn từ ngân sách cấp địa phương cho đến cấp trung ương.

Các đối tượng được tính vốn Ngân sách nhà nước là tổ chức chính trị; tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ tổ chức xã hội – nghề nghiệp được ngân sách nhà nước được hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao; tổ chức xã hội – nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao, Các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến ngân sách nhà nước.

Nguồn vốn ngân sách được cơ quan có thẩm quyền quyết định và thực hiện trong một năm tài chính mà trong đó nguồn vốn chỉ được bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Nguồn vốn ngân sách nhà nước chủ yếu đến từ các khoản thuế, phát hành tiền, lệ phí, nhận viện trợ, bán tài sản và đóng góp ngân sách tự nguyện.

Vốn Ngân sách nhà nước là gì 1

Đặc điểm của ngân sách nhà nước

  • Hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước luôn gắn bó chặt chẽ với quyền lực kinh tế – chính trị của nhà nước. Việc thực hiện các chức năng của nhà nước, được nhà nước tiến hành trên cơ sở luật lệ nhất định.
  • Hoạt động ngân sách nhà nước phân phối lại các nguồn tài chính, nó thể hiện ở việc thu chi của nhà nước.
  • Ngân sách nhà nước luôn gắn liền với sở hữu nhà nước, luôn chứa đựng những lợi ích chung và lợi ích công cộng.
  • Ngân sách nhà nước có những đặc điểm tương tự như các quỹ tiền tệ khác. Sự khác biệt của ngân sách nhà nước với tư cách là quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước, nó được phân chia thành nhiều quỹ nhỏ có tác dụng riêng, sau đó được chi tiêu cho mục đích đã định.
  • Hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước chủ yếu thực hiện theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp.

Vốn Ngân sách nhà nước là gì 2

Ngân sách nhà nước bao gồm các nguồn vốn nào?

Theo Quyết định số 189/QĐ-TTG đã phê duyệt các danh mục về dự án cho chương trình đô thị trong 7 tỉnh miền Bắc như: Bắc Cạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Tuyên Quang.

Quyết định này có quy định Nhà tài trợ dự án là Ngân hàng Thế Giới (WB). Mục tiêu của dự án là xây dựng, cải thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và môi trường. Mục đích của Nghị quyết này chủ yếu là cải thiện đời sống cho người dân và phát triển kinh tế cho các tỉnh thành, vùng miền khó khăn.

Vốn Ngân sách nhà nước là gì 3

Trong trường hợp dự án sử dụng 2 nguồn vốn là vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách theo tỷ lệ nhất định thì quản lý thực hiện dự án theo quy chế sau:

  • Với vốn ngân sách Nhà nước: Được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.
  • Vốn Nhà nước ngoài ngân sách: Được thực hiện theo quy định của các cấp có thẩm quyền cho từng nguồn vốn.

Trên đây là những thông tin về Vốn ngân sách nhà nước là gì? Bao gồm các nguồn vốn nào? Blog Luật Việt sẽ gửi đến độc giả những thông tin và kiến thức về luật ở những bài viết khác.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button